Mutiara-mutiara Akhlaq Yang Telah Hilang


Akhlaq itu maknanya ialah perangai atau sikap zahir ataupun batin pada diri manusia. Sedangkan perangai atau sikap itu baik dhahir maupun batin berkaitan dengan apa yang diistilahkan dengan hablum minallah (hubungan dengan Allah Ta’ala) dan hablum minan nas (hubungan dengan sesama manusia). Allah Ta’ala telah menegaskan prinsip akhlaq dalam kerangka hablum minallah dan hablum minan nas ini dalam firman-Nya sebagai berikut:

Baca entri selengkapnya »

Para Penipu Ummat Yang Bermuka Dua


Orang Melayu punya pepatah dalam mengungkapkan tentang betapa buruknya akhlaq perangai para pengkhianat dan penipu yang tidak bisa dipercaya. Dikatakan orang yang demikian itu sebagai orang yang bermuka dua. Sejarah manusia-manusia bermuka dua ini terus menerus ada dalam sejarah kehidupan manusia dan lebih khusus lagi dalam sejarah kehidupan kaum Muslimin. Motif penipuan terhadap Ummat Islam dari masa ke masa hampir sama, yaitu operasi penipuan yang dilakukan oleh orang-orang bermuka dua. Untuk itulah melalui tulisan ini, saya merasa perlu mengingatkan segenap pembaca yang budiman, salah satu bahaya yang terus-menerus mengecohkan Ummat Islam. Yaitu bahaya orang-orang yang bermuka dua. Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Akhlaq. Leave a Comment »